Agencia García - Laboral

Asesoría laboral

  • Assessorament en matèria laboral: convenis col·lectius, novetats, acomiadaments.
  • Confecció de nòmines i liquidació de quotes a la Tresoreria de la Seguretat Social.
  • Altes i baixes de treballadors davant la Tresoreria territorial de la Seguretat Social. Règim general, autònoms i empleats de la llar.
  • Confecció i assessorament de contractes de treball.
  • Certificats d’empresa.
  • Sol·licitud de prestacions a la Seguretat Social.
Agencia García logo colegio de graduados sociales